Projekty

Aktualne projekty


Poradnik Członka Klastra

Opracowanie poradnika dla MŚP, Członków Klastra: „Audyt pod kątem podstawowych wymagań branżowych, przygotowanie i składanie ofert oraz udział w przetargach zamawiających w łańcuchu dostaw na rzecz budowy farm wiatrowych na morzu bałtyckim”.

Poradnik – Konsorcja

Opracowanie poradnika dla MŚP, Członków Klastra: „Tworzenie konsorcjów w ramach Klastra i z otoczeniem”.


Plany na rok 2021

8/2021

 • Uruchomienie serwisów informacyjnych klastra
 • Udział w Forum Wizja Rozwoju (’21)
 • Kampania informacyjna o Klastrze
 • Prace nad poradnikami

9/2021

 • Przygotowanie instrukcji postępowania w celu dołączenia do łańcucha dostaw
 • Udział w seminariach i spotkaniach w ramach stowarzyszeń i organizacji branżowych
 • Publikacja poradników
 • Kampania informacyjna o Klastrze

10/2021

 • Opracowanie i publikacja analizy sytuacji i ocena szans udziału w łańcuchu dostaw dla MŚP
 • Kontynuacja nawiązywania współpracy w ramach Klastra i z otoczeniem łańcucha dostaw
 • Rozbudowa współpracy z podobnymi klastrami i inicjatywami MŚP w państwach basenu morza bałtyckiego
 • Akcja informacyjna wśród potencjalnych zamawiających: inwestorów (deweloperów), głównych wykonawców i podwykonawców

11/2021

 • Ocena możliwości uczestniczenia lokalnych MŚP w łańcuchach dostaw państw basenu morza bałtyckiego
 • Analiza i raport z umowy sektorowej „sektor deal” pod kątem interesów lokalnych MŚP
 • Wsparcie Klastra przy aplikowaniu Członków Klastra do bazy danych zamawiających (tzw. rejestracja)
 • Kampania informacyjna o Klastrze

12/2021

 • Podsumowanie roku
 • Opracowanie i publikacja planów na rok 2022
 • Kampania informacyjna o Klastrze, trwa…