Korzyści


Dla Członków

 • możliwość pozyskania kontaktów i kontraktów w ramach łańcucha dostaw, Klastra i jego otoczenia
 • promocja i rozwój własnej działalności gospodarczej
 • wsparcie ze strony Klastra w weryfikacji i przygotowaniu do procesów ofertowania w ramach łańcucha dostaw
 • wsparcie ze strony Klastra w procesie ofertowania i kooperacji
 • możliwość realizacji projektów R&D w ramach dostępnych projektów dotacyjnych ze wsparciem Klastra

Dla łańcucha dostaw

 • dostęp do aktualnej usystematyzowanej bazy lokalnych MŚP, przygotowanych do świadczenia profesjonalnych usług na rzecz łańcucha dostaw
 • wsparcie w nawiązywaniu relacji z Członkami Klastra
 • wsparcie w kontekście realizacji postanowień umowy „sector deal”

Dla otoczenia

 • potencjał wzrostu rozwoju gospodarczego regionu i kraju
 • wzrost świadomości społecznej w dziedzinach takich jak: energetyka i odnawialne źródła energii
 • nowe miejsca pracy