Klaster

„W jedności siła”

Periandros – jeden z siedmiu mędrców starożytnej Grecji

Klaster #MŚPdlaOffshore powstał z myślą o stworzeniu profesjonalnego lokalnego ekosystemu małych i średnich przedsiębiorstw opartego o miejscowy potencjał ludzki, wytwórczy i infrastrukturalny, chcących uczestniczyć w łańcuchu dostaw na rzecz morskich farm wiatrowych na morzu bałtyckim.

Koordynatorem klastra jest Fundacja Fabryka Potencjału

Statut Klastra #MŚPdlaOffshore


Obszary działalności

Branże

Członków Klastra

 • Transport i logistyka morska
 • Transport i logistyka lądowa
 • Żywność i produkty spożywcze
 • Hotele i noclegi
 • Sprzęt i usługi PPOŻ, BHP
 • Budownictwo infrastrukturalne
 • Wyroby betonowe
 • Produkcja konstrukcji, urządzeń i systemów
 • Montaż i instalacje
 • Hydraulika siłowa
 • Szkolenia profesjonalne
 • Ochrona, sprzątanie, zagospodarowanie odpadów
 • Utylizacja i rozbiórka
 • Usługi saperskie
 • Prace podwodne i inne specjalistyczne
 • Obsługa prawna, tłumaczenia, doradztwo ekonomiczne
 • Certyfikacja i aprobaty
 • Laboratoria specjalistyczne
 • Naprawy i remonty
 • Produkcja i dostawy surowców
 • Produkcja i dostawy materiałów eksploatacyjnych

Nie odnalazłeś swojej branży? powiedz nam o tym, dziękujemy!


Założenia

Klastra

Klaster małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) lokalnego łańcucha dostaw na rzecz morskich farm wiatrowych na morzu bałtyckim o nazwie „MŚP dla Offshore”, jest dobrowolnym skupiskiem, porozumieniem przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek badawczo – rozwojowych oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, chcących uczestniczyć w łańcuchu dostaw na rzecz morskich farm wiatrowych na morzu bałtyckim.


Definicja

MŚP

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są motorem gospodarki europejskiej. Są one głównym źródłem zatrudnienia, budzą ducha przedsiębiorczości i innowacji w UE, a tym samym mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności i zatrudnienia. 

Klasyfikacja przedsiębiorstw (według EC)

Mikrozatrudnienie <10 obroty < 2 mln €

Małezatrudnienie <50 obroty < 10 mln €

Średniezatrudnienie <250 obroty < 50 mln €


Obszar zainteresowania

Offshore

Offshore to szerokie pojęcie, w gospodarce potocznie używane w stosunku do branż związanych z działalnością morską, w szczególności związaną z budową i utrzymaniem infrastruktury na morzu. Potocznie offshorem w Polsce nazywa się działalności związaną z budową farm wiatrowych na morzu bałtyckim. My stosujemy pojęcie Offshore, w stosunku do uczestników tworzących łańcuch dostaw na rzecz budowy morskich farm wiatrowych (MFW) na morzu bałtyckim. Przejdź po szczegóły.