Opublikowano

DISE Energy 2021 Wrocław – VII Kongres Energetyczny, 29-30 września

Kongresy Energetyczne DISE to wydarzenia o zasięgu międzynarodowym. Co roku koncentruje się na kluczowych zagadnieniach dla sektora energii, a dziś już także i klimatu, którego ochrona zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem stała się celem nadrzędnym państw członkowskich UE.

Tegoroczna edycja będzie koncentrować się m.in. wokół następujących zagadnień:

  • Odbudowa gospodarki po kryzysie związanym z COVID,
  • Sector coupling,
  • Morska energetyka wiatrowa,
  • Energetyka jądrowa,
  • Paliwa gazowe w procesie transformacji energetycznej,
  • Zielone gazy – warunki wykorzystania i perspektywy rynku ,
  • System energetyczny oparty na OZE,
  • Finansowanie transformacji energetycznej,
  • Transformacja ciepłownictwa.

Zobacz więcej …